Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest

Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
794 beoordelingen

WerkloosheidsWet 2020


De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon in het jaar voordat de werknemer werkloos wordt. De uitkering bedraagt tijdens de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon. De maanden daarop bedraagt de WW-uitkering 70%. Er zit wel een maximum aan de WW-uitkering. Het maximumdagloon staat op € 219,- (per 1 januari 2020). Dit komt neer op een maximum WW-uitkering van €37.000,- (exclusief vakantietoeslag) per jaar. 

Cijfervoorbeeld WW-uitkering:
Piet, een 50-jarige man, heeft een bruto salaris van €2.500,- per maand. De eerste twee maanden bedraagt zijn WW-uitkering €1.875,- per maand (=75% van zijn laatst verdiende loon) per maand en daarna €1.750,- (=70%) per maand.

Maand WW-uitkering:
1 €1.875,-
2 €1.875,-
3 t/m 24 €1.750
Totaal €42.250

Wilt u uw WW-uitkering zeker stellen