Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1247 beoordelingen

Kantonrechtersformule en sociaal plan

Een werkgever maakt een sociaal plan bij collectief ontslag. Het sociaal plan bevat alle voorzieningen om de sociale en financiële gevolgen van het ontslag op te vangen. Een belangrijk onderdeel binnen het sociaal plan is de ontslagvergoeding, dat effect heeft op financiele compensatie voor het vertrekkend personeel. Deze ontslagvergoeding is SOMS gebaseerd op de kantonrechtersformule.

Correctiefactor wordt bepaald door financiële draagkracht van werkgever

De kantonrechtersformule kent een correctiefactor, die de uitkomst kan verhogen of verlagen. Bij individueel ontslag wordt de correctiefactor bepaald door individuele onderhandelingen tussen werknemer en werkgever. Bij collectief ontslag wordt de correctiefactor onder andere bepaald door de financiële draagkracht van de werkgever. Bevindt de werkgever zich in een goede financiële situatie, dan zullen de vakbonden alleen akkoord gaan met het ontslag als er een goed sociaal plan ligt. Een goed sociaal plan betekent een kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1 of hoger.

De kosten van het sociaal plan komen voor rekening van de werkgever. Staat de werkgever er financieel slecht voor, dan zullen vakbonden akkoord moeten gaan met een lagere correctiefactor. Bij dreiging van faillissement komt het voor dat geen ontslagvergoeding wordt betaald om daarmee de werkgelegenheid van de overige personeelsleden veilig te stellen. Wat ook meetelt is de reden van het collectief ontslag. Is dat winstmaximalisatie, dan zullen werkgevers een hogere correctiefactor moeten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het collectief ontslag bij tabaksproducent Phlip Morris.

Sociaal plan wordt opgesteld na onderhandeling met vakbond

Bij collectieve ontslagen worden meestal de vakbonden betrokken. De vakbonden behartigen de belangen van de werknemers. Dat uit zich in onderhandelingen over het sociaal plan. De vakbonden proberen een zo goed mogelijk sociaal plan uit te onderhandelen. Belangrijkste onderhandelingspunt is de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule geeft de hoogste ontslagvergoeding, fors hoger dan de transitievergoeding die gebruikt wordt bij individueel ontslag via UWV of kantonrechter.

Sociaal plan is krachtiger als vakbonden akkoord zijn

Een sociaal plan dat door werkgever is opgesteld in samenspraak met de vakbonden is bepalend.Mocht u toch bij de kantonrechter vragen om een hogere vergoeding dan volgens het sociaal plan dan krijgt u meestal nul op rekest. 

De kantonrechter kan afwijken van de regeling volgens het sociaal plan. De kantonrechter kan dan een hogere vergoeding toekennen. Veel werkgevers willen dit risico niet lopen en stellen in overleg met de vakbonden het sociaal plan op. Soms trekt de vakbond zich terug uit het overleg voor een sociaal plan. Meestal is dat het geval als de werkgever er financieel slecht voor staat en er geen goed sociaal plan kan worden gefinancierd door de werkgever.