Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
565 beoordelingen

Kantonrechtersformule voorbeeld berekening

Een voorbeeld van de kantonrechtersformule ziet u in de volgende berekeningen.

Kantonrechtersformule voorbeeld 1

Werknemer Bob Bouwer is 56 jaar en werkt sinds zijn dertigste als senior-manager bij zijn huidige werkgever. Zijn bruto maandsalaris bedraagt € 4.000,-. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De rechter stelt vast dat er geen factoren zijn die een ontbinding in de weg staan. Bob Bouwer ontvangt een ontslagvergoeding

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

 • Gewerkt tussen 30-34 levensjaar: 5 x 0,5 = 2,5
 • Gewerkt tussen 35-44 levensjaar: 10 x 1 = 10
 • Gewerkt tussen 45-54 levensjaar: 10 x 1,5 = 15
 • Gewerkt tussen 55-56 levensjaar: 1 x 2 = 2
 • Totaal aantal gewogen dienstjaren = 29,5

Factor B (bruto beloning per maand):

Bob Bouwer heeft een bruto maandsalaris van € 4.000,-. Daarnaast ontvangt hij ook jaarlijks een vakantietoeslag en een dertiende maand. Hij heeft een auto van de zaak en een maandelijkse netto onkostenvergoeding van € 100,-.

De bruto beloning per maand is:

 • Brutosalaris per maand: € 4.000,-
 • Vakantietoeslag (8%) € 320,-
 • Dertiende maand (1/12 deel) € 333,-
 • Totaal € 4.653,-

Factor C (correctiefactor):

De ontbinding is neutraal. De correctiefactor is 1.

De ontslagvergoeding is:

 • A * B * C = 29,5 * 4.653 * 1 = € 137.263,50

Kantonrechtersformule voorbeeld 2

Personeelsmanager Jannie Veerhuis is 46 jaar en 19 jaar in dienst bij haar werkgever Zij krijgt ontslag via de kantonrechter. De ontslagvergoeding die zij meekrijgt is:

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

 • Gewerkt tussen 27-34 levensjaar: 8 x 0,5 = 4
 • Gewerkt tussen 35-44 levensjaar: 10 x 1 = 10
 • Gewerkt tussen 45-46 levensjaar: 1 x 1,5 = 1,5
 • Totaal aantal gewogen dienstjaren = 15,5

Factor B (bruto beloning per maand):

Jannie Veerhuis heeft een bruto maandsalaris van € 3.500,-. Zij ontvangt jaarlijks een vakantietoeslag en dertiende maand en een vaste overwerkvergoeding van € 250,- per maand.

De bruto beloning is:

 • Brutosalaris per maand: € 3.500,-
 • Vakantietoeslag (8%) € 280,-
 • Dertiende maand (1/12 deel) € 292,-
 • Vaste overwerkvergoeding € 250,-
 • Totaal € 4.322,-

Factor C (correctiefactor):

Door de ontbinding kan de werkgever de toekomstverwachtingen die hij bij Jannie Veerhuis had gewekt niet meer nakomen. De kantonrechter is hiervan overtuigd en hanteert een correctiefactor van 1,3.

De ontslagvergoeding is:

 • A * B * C = 15,5 * 4.322 * 1,3 = € 87.088,30

Kantonrechtersformule voorbeeld 3

Paul Krijger heeft Bouwkunde gestudeerd en is na zijn slagen op 24-jarige leeftijd als ingenieur begonnen bij een architectenbureau. Paul Krijger is 36 jaar oud wanneer hij na een conflict ontslagen wordt. De berekening van de kantonrechtersformule luidt:

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

 • Gewerkt tussen 24-34 levensjaar: 11 x 0,5 = 5,5
 • Gewerkt tussen 35-36 levensjaar: 1 x 1 = 1
 • Totaal aantal gewogen dienstjaren = 6,5

Factor B (bruto beloning per maand):

Paul Krijger heeft een bruto maandsalaris van € 2.500,-. Daarnaast ontvangt hij vakantietoeslag en een dertiende maand. Hij heeft een auto van de zaak en een maandelijkse onkostenvergoeding van € 180,-.

De maandelijkse beloning is :

 • Brutosalaris per maand: € 2.500,-
 • Vakantietoeslag (8%) € 200,-
 • Dertiende maand (1/12 deel) € 208,-
 • Totaal € 2.908,-

Factor C (correctiefactor):

Omdat Paul Krijger verwijtbaar is aan het ontslag hanteert de kantonrechter een correctiefactor van 0,75.

De hoogte van de ontslagvergoeding is:

 • A * B * C = 6,5 * 2.908 * 0,75 = € 14.176,50

Ontslagvergoeding berekenen ?

Bereken uw ontslagvergoeding via berekenen kantonrechtersformule