Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Bereken kantonrechtersformule en transitievergoeding 2024

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Kantonrechtersformule: hoe werkt het

De kantonrechtersformule is een formule om ontslagvergoedingen te berekenen. Deze formule is ooit door de kantonrechters ontwikkeld. Tegenwoordig hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding (en eventueel een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding). De kantonrechtersformule wordt heel soms nog gebruikt bij -individueel- ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer(s) onder welke voorwaarden het ontslag plaatsvindt. U moet (financieel) gecompenseerd worden voor het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding is onderwerp van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Vaak wordt de kantonrechtersformule gebruikt. De kantonrechtersformule is (veel) hoger dan de transitievergoeding, soms wel meer dan 3 keer zo hoog. De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC formule genoemd.

3 componenten bepalen uitkomst van de kantonrechtersformule

Aantal gewogen dienstjaren, Beloning per maand en de Correctiefactor geven de uitkomst van de kantonrechtersformule. A * B * C geeft de hoogte van de ontslagvergoeding.

Aantal gewogen dienstjaren vooral gunstig voor oudere werknemers

A is het Aantal gewogen dienstjaren. Bij de berekening van A wordt een gewicht toegekend aan het aantal dienstjaren. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een halve keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na uw 55e levensjaar, tellen 2 keer mee. Oudere werknemers ontvangen bij ontslag vaak een hogere ontslagvergoeding omdat ze lange dienstverbanden hebben en de weging het bedrag extra verhoogt.

Beloning per maand gunstig voor “hogere” salarissen 

B is de Beloning per maand. Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Zaken die niet onder de vaste beloning vallen zijn: werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tantième. Hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule.

C-factor kan ontslagvergoeding halveren of verdubbelen!

C is de Correctiefactor. De Correctiefactor is de variabele factor, die inzet kan zijn bij de onderhandelingen. Deze C-factor kan leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De ontslagvergoeding halveert bij een C-factor van 0,5 en verdubbelt bij een C-factor van 2. Bij collectief ontslag zullen de vakbonden -namens alle werknemers- proberen in te zetten op een hoge C-factor. Bij individueel ontslag kan een arbeidsjurist -namens de werknemer- inzetten op een hoge C-factor.  

A*B*C = hoogte ontslagvergoeding

Als de kantonrechtersformule wordt gebruikt als maatstaf voor de ontslagvergoeding, worden de 3 waarden vermenigvuldigd. Het resultaat bepaalt de hoogte van de schadeloosstelling die werkgever aan u moet betalen. Oudere werknemers met lange dienstverbanden en hoge salarissen ontvangen de hoogste ontslagvergoedingen. Uitzonderingen zijn de topmanagers die bij ontslag soms ook zeer hoge (soms buitensporig hoge) vergoedingen ontvangen. De berekening is dan niet gebaseerd op de kantonrechtersformule, maar in onderling overleg vastgesteld.

Werkgever betaalt ontslagvergoeding aan werknemer

Als werkgever en u overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de vergoeding en andere voorwaarden, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst moet ook staan dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever vandaan komt. Daarmee wordt de WW-uitkering veilig gesteld. De werkgever is de ontslagvergoeding verschuldigd aan de werknemer. Vanuit UWV heeft de werknemer recht op een WW-uitkering.

Kantonrechtersformule berekenen?

Bereken uw ontslagvergoeding via berekenen kantonrechtersformule