Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Inhoud vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverbandEen vaststellingsovereenkomst bij einde ontslag moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • naam en adres van de werknemer en de werkgever;
  • de reden waarom de werkgever de werknemer heeft voorgesteld om het dienstverband te beëindigen;
  • ontslagdatum;
  • er dient te worden vermeld dat het gaat om ontslag met wederzijdse goedvinden;
  • hoogte van de eventuele ontslagvergoeding; Of de hoogte tot stand is gekomen via de kantonrechtersformule of transitievergoeding is minder relevant;
  • de datum waarop werknemer en werkgever de overeenkomst hebben getekend;
  • dat de werkgever een eindafrekening maakt. Hierin wordt de hoogte van het nog te betalen vakantiegeld, uitbetaling van vakantiedagen, een pro rato dertiende maand en dergelijke vastgesteld;
  • Tot slot verlenen werknemer en werkgever elkaar ‘finale kwijting’. Hiermee geven ze aan  dat ze niets meer van elkaar te vorderen hebben.   

Wilt u uw concept vaststellingsovereenkomst laten controleren door een arbeidsrecht specialist?