Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Vaststellingsovereenkomst bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst bevestigt de afspraken tussen werkgever en werknemer over een vrijwillige vertrekregeling. Partijen beëindigen de arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds  goedvinden’. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook een beëindigingsovereenkomst genoemd. Een ontslagvergoeding maakt meestal deel uit van de vertrekregeling. In de wet is bepaald wanneer een werkgever de transitievergoeding moet betalen. Bij het onderhandelen over het ontslag wordt vooral gekeken naar een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. kantonrechtersformule

Een concept vaststellingsovereenkomst gaat vooraf aan de definitieve overeenkomst en is eigenlijk een voorstel waarover nog onderhandeld kan worden. De hoogte van de ontslagvergoeding is een belangrijk onderhandelingspunt. Maar ook als men het al eens is geworden over de hoogte van de ontslagvergoeding is het zeer verstandig om het concept door een deskundige te laten controleren, want het bevat nog meer belangrijke afspraken. Is bijvoorbeeld de juiste opzegtermijn in acht genomen? Wat gebeurt er met de opgebouwde vakantiedagen? Concurrentiebeding? Getuigschrift? En is de overeenkomst zo opgesteld dat de rechten van de werknemer op een WW-uitkering zoveel mogelijk zijn gewaarborgd?

Meer informatie? Maak afspraak