Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Wanneer is een transitievergoeding verplicht?

De werkgever moet een transitievergoeding betalen bij ontslag op initiatief van de werkgever (= onvrijwillig ontslag). Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is ontbonden via de kantonrechter, UWV of niet verlengd (bij tijdelijke arbeidscontracten).

Hoe hoog is uw transitievergoeding 2024

De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Voorbeeld 1: na 9 jaar ontvangt u 9 * 1/3 = 3 maandsalarissen. Voorbeeld 2: na 18 jaar ontvangt u 18 * 1/3 = 6 maandsalarissen. De transitievergoeding is maximaal 94.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan 94.000,-. Voor 2020 was de transitievergoeding hoger voor 50-plussers met lange dienstverbanden.

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding MAG bruto besteed worden voor outplacement en opleiding

Doel van de transitievergoeding is de werknemer te helpen sneller een nieuwe baan te vinden. U KUNT de bruto transitievergoeding gebruiken voor scholing en outplacement. Als de transitievergoeding gebruikt wordt voor scholing en outplacement, dan betaalt u geen belasting over de transitievergoeding. Als de transitievergoeding gebruikt wordt om het inkomensverlies op te vangen, betaalt u wel belasting.  

Geen transitievergoeding

  • Er zijn uitzonderingen op het recht op de transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen, als:
  • het dienstverband van de werknemer eindigt wegens het bereiken van de AOW-leeftijd (werknemer gaat met pensioen)
  • het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer (= ontslag op staande voet)
  • de werkgever zich bevindt in surseance van betaling of faillissement
  • werknemer bij het einde van het dienstverband jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: ontslagvergoeding in plaats van transitievergoeding

Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft u recht op de transitievergoeding. Ontslag hoeft niet plaats te vinden via kantonrechter of UWV. De werkgever en u kunnen ook ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. Dan worden er onderling afspraken gemaakt over het ontslag. Een gang naar UWV of kantonrechter is dan niet nodig. U krijgt meestal een ontslagvergoeding mee, anders zult u niet akkoord gaan met ontslag. De ontslagvergoeding kan hoger zijn dan de transitievergoeding. De uitkomst (transitievergoeding of hoger) is het resultaat van onderhandelen. U wilt een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding, de werkgever wilt de UWV- of kantonrechter procedure voorkomen. Dit onderhandelen speelt zowel bij individueel ontslag als bij collectief ontslag. Bij collectief ontslag zijn de vakbonden de onderhandelaars namens de werknemers.

Hoe hoog is transitievergoeding en kantonrechtersformule? Transitievergoeding en kantonrechtersformule berekenen

Advies door onze arbeidsjuristen

Heeft u van uw werkgever een concept vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren en beoordelen of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is.  Hogere ontslagvergoeding, ook voor u?