Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
606 beoordelingen

Wanneer is een transitievergoeding verplicht?

De werkgever moet een transitievergoeding betalen bij ontslag op initiatief van de werkgever (= onvrijwillig ontslag). Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is ontbonden via de kantonrechter, UWV of niet verlengd (bij tijdelijke arbeidscontracten).

Hoe hoog is uw transitievergoeding: oud en nieuw

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. U ontvangt voor de eerste 10 jaar van het dienstverband voor elk jaar 1/3 maandsalaris. Na deze 10 jaar ontvangt u voor elk jaar dienstverband 1/2 maandsalaris. De transitievergoeding is maximaal 81.000,- euro of een jaarsalaris als dat hoger is dan 81.000,- euro.
Let op: Vanaf 2020 wordt de transitievergoeding lager, namelijk 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Tot 2020: 50-plussers ontvangen hogere transitievergoeding

Als u op ontslagdatum ouder bent dan 50 jaar en minimaal 10 jaar heeft gewerkt dan geldt er een andere berekening voor de transitievergoeding. Voor elk jaar dat u vanaf uw 50ste jaar in dienst bent geweest (en langer dan 10 jaar in dienst) ontvangt u 1 maandsalaris. Voor de periode dat u nog geen 50 bent, geldt de normale berekening. Vanaf 1 januari 2020 komt deze gunstige 50-plus regeling te vervallen.  Deze regeling is niet van toepassing op werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben (MKB-werkgevers).

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding MAG bruto besteed worden voor outplacement en opleiding

Doel van de transitievergoeding is de werknemer te helpen sneller een nieuwe baan te vinden. U KUNT de bruto transitievergoeding gebruiken voor scholing en outplacement. Als de transitievergoeding gebruikt wordt voor scholing en outplacement, dan betaalt u geen belasting over de transitievergoeding. Als de transitievergoeding gebruikt wordt om het inkomensverlies op te vangen, betaalt u wel belasting.  

Geen transitievergoeding

  • Er zijn uitzonderingen op het recht op de transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen, als:
  • het dienstverband van de werknemer eindigt wegens het bereiken van de AOW-leeftijd (werknemer gaat met pensioen)
  • het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer (= ontslag op staande voet)
  • de werkgever zich bevindt in surseance van betaling of faillissement
  • werknemer bij het einde van het dienstverband jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: kantonrechtersformule in plaats van transitievergoeding

Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft u recht op de transitievergoeding. Ontslag hoeft niet plaats te vinden via kantonrechter of UWV.  De werkgever en u kunnen ook ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. Dan worden er onderling afspraken gemaakt over het ontslag. Een gang naar UWV of kantonrechter is dan niet nodig.  U krijgt meestal een ontslagvergoeding mee, anders zal hij niet akkoord gaan met ontslag. De ontslagvergoeding kan de kantonrechtersformule zijn en dus NIET de transitievergoeding. De kantonrechtersformule is (veel) hoger dan de transitievergoeding. De gebruikte formule (transitievergoeding of kantonrechtersformule) is het resultaat van onderhandelen. U wilt een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding, de werkgever wilt de UWV- of kantonrechter procedure voorkomen. Dit onderhandelen speelt zowel bij individueel ontslag als bij collectief ontslag. Bij collectief ontslag zijn de vakbonden  de onderhandelaars namens de werknemers.

Hoe hoog is transitievergoeding en kantonrechtersformule? Transitievergoeding en kantonrechtersformule berekenen

Advies door onze arbeidsjuristen

Heeft u van uw werkgever een concept vaststellingsovereenkomst ontvangen ? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren en beoordelen of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is.  Hogere ontslagvergoeding, ook voor u?