Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.5/10)
352 beoordelingen

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Juristen ArbeidsRecht Nederland houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens; Persoonsgegevens van prospects en klanten van Juristen ArbeidsRecht Nederland worden op de volgende wijze behandeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt:

 

  • Juristen ArbeidsRecht Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen als daar een goede reden voor is of als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens; Een goede reden is een controle van een concept vaststellingsovereenkomst of het aanvragen van een persoonlijk advies
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland zal niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel (doel is bijvoorbeeld het verstrekken van een gedegen advies of juridische bijstand bij een ontslag);
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland zal de gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland zal klanten en prospects laten weten wat Juristen ArbeidsRecht Nederland met de gegevens doet;
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen;
  • Juristen ArbeidsRecht Nederland meldt de registratie van de gegevens aan prospects en klanten


Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vindt u op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens

Juristen ArbeidsRecht Nederland
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 088 - 205 08 99
info@kantonrechtersformule.nl
www.kantonrechtersformule.nl