Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is jaren geleden bedacht door kantonrechters als formule om de ontslagvergoeding te berekenen. Sinds de Wet Werk & Zekerheid hanteren kantonrechters bij ontslag de –lagere- transitievergoeding. De kantonrechtersformule wordt dus NIET meer gebruikt door kantonrechters. De kantonrechtersformule KAN wel nog gebruikt worden als ontslag NIET via de kantonrechter plaatsvindt. Bijvoorbeeld ontslag met wederzijds goedvinden of collectief ontslag. Dan maken werkgever en werknemers onderling afspraken en is elke afspraak over de hoogte van de ontslagvergoeding mogelijk. Dus óók de kantonrechtersformule. In de praktijk komt dit niet vaak meer voor.

De kantonrechterformule berekent de ontslagvergoeding via A * B * C

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Bruto maandsalaris

C = Correctiefactor

Gewogen dienstjaren (=gewerkte jaren bij de werkgever) betekent dat dienstjaren op oudere leeftijd zwaarder wegen dan dienstjaren op jonge leeftijd. Met de correctiefactor, die vaak rond de 1 schommelt, kun je de ontslagvergoeding verhogen of verlagen.