Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en bepaalt welke afspraken er worden vastgelegd bij beëindiging van het arbeidscontract. U stemt er vrijwillig mee in en kan dus niet gedwongen worden om mee te werken. Het is belangrijk dat de overeenkomst inhoudelijk en juridisch klopt en correct is opgesteld. Een goede redactie van de vaststellingsovereenkomst is belangrijk om het recht op een WW uitkering te garanderen. Daarnaast beschrijft de vaststellingsovereenkomst het eventuele recht op een ontslagvergoeding en andere financiële tegemoetkomingen. Ook worden in de vaststellingsovereenkomst afspraken over opzegtermijn, vrijstelling werkzaamheden, geheimhoudingsplicht, financiele eindafrekeningen en finale kwijting vastgelegd.

Worden uw rechten voldoende gewaarborgd in de vaststellingsovereenkomst?

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt bent u niet verplicht meteen een beslissing te nemen en te ondertekenen. Het beste is om de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een arbeidsjurist. De jurist toetst de overeenkomst op inhoud en vorm. Belangrijk is om vast te stellen of u krijgt waar u recht op heeft. Is de ontslagvergoeding hoog genoeg? Heeft u na ontslag recht op een WW uitkering (WerkloosheidsWet)? Betaalt de werkgever de kosten voor juridisch en financieel advies? Zijn uw opgebouwde pensioenrechten veiliggesteld? Mag u een outplacement bureau inschakelen op kosten van de werkgever? Wordt u vrijgesteld van werkzaamheden zodat u de tijd heeft om actief te solliciteren? Het antwoord op deze én andere vragen moeten vastliggen in de vaststellingsovereenkomst. Daarmee liggen uw rechten vast en krijgt u waar u recht op heeft.

Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren door een jurist ? Check vaststellingsovereenkomst door jurist