Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Wilsgebrek en vaststellingsovereenkomst

Als u instemt met een vaststellingsovereenkomst dan neemt u afstand van de beschermende status die het ontslagrecht u  biedt. In plaats daarvan zullen dan de afspraken gelden die werkgever en u samen hebben gemaakt. U kunt binnen 14 dagen terugkomen op de vaststellingsovereenkomst. Dit heet het herroepingsrecht. De werkgever moet u over dit recht inlichten. Als de werkgever u niet over het herroepingsrecht inlicht, wordt deze termijn 3 weken. U kunt een vaststellingsovereenkomst als deze eenmaal gesloten is en de termijn van het herroepingsrecht is verstreken, aanvechten als er sprake is van wilsgebrek. Er is sprake van wilsgebrek in de volgende vier gevallen:

  • Als er bedrog is gepleegd door werkgever. Bijvoorbeeld als werkgever de jaarcijfers heeft vervalst en vervolgens om bedrijfseconomische redenen de werknemer ontslaat; 
  • Als er sprake is geweest van bedreiging;
  • Als werkgever misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden, bijvoorbeeld als de werkgever de werknemer onder druk zet;
  • In geval van dwaling. Dit is het geval als bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst een onjuiste voorstelling van zaken heeft bestaan.

Het aanwezig zijn van een wilsgebrek is zeer moeilijk aan te tonen, en een vaststellingsovereenkomst zal dus zelden worden aangepast of ontbonden. Zeker nu de werknemer 2 weken herroepingsrecht heeft om terug te komen op de vaststellingsovereenkomst. Het is daarom van groot belang dat de gemaakte afspraken goed worden geformuleerd in de vaststellingsovereenkomst. Raadpleeg een arbeidsrecht specialist.