Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en ontslag

De UWV-route is verplicht voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet de kantonrechters-route volgen voor individuele ontslagen, zoals disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters en onenigheid over te voeren beleid.

Ontslag met wederzijds goedvinden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst is de meest gevolgde route

Een derde mogelijkheid blijft het onderling regelen van het ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer kunnen over elk onderdeel individuele afspraken maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Waar de hoogte van de ontslagvergoeding bij de UWV-route en de kantonrechtersroute wettelijk vastliggen, kunnen werkgever en werknemer onderling elke afspraak maken over de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst speelt een belangrijke rol als werkgever en u een onderlinge ontslagregeling overeenkomen.

Vaststellingsovereenkomst advies