Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
638 beoordelingen

WerkloosheidsWet 2019


De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon in het jaar voordat de werknemer werkloos wordt. De uitkering bedraagt tijdens de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon. De maanden daarop bedraagt de WW-uitkering 70%. Er zit wel een maximum aan de WW-uitkering. Het maximumdagloon staat op € 214,- (per 1 januari 2019). Dit komt neer op een maximum uitkering van bijna €3.500,- (inclusief vakantietoeslag) per maand voor de eerste 2 maanden. Voor de periode daarna komt de maximum WW-uitkering per maand uit op €3.260,-.

 

Cijfervoorbeeld WW-uitkering:
Piet, een 45-jarige man (arbeidsverleden van 27 jaar), heeft een bruto salaris van €2.500,- per maand. De eerste twee maanden bedraagt zijn WW-uitkering €1.875,- per maand (=75% van zijn laatst verdiende loon) per maand en daarna €1.750,- (=70%) per maand.

Maand                                   WW-uitkering:
1                                                €1.875,-
2                                                €1.875,-
3 t/m 24                                €1.750,-
Totaal                                     €42.250,-

Wilt u uw WW-uitkering zeker stellen