Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1247 beoordelingen

Geen recht op een ontslagvergoeding 
 

Bij het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) is er nooit recht op een ontslagvergoeding. Uitzondering is als de werkgever bereid is om een ontslagvergoeding mee te geven. Hij is hier niet toe verplicht.  Bij het beëindigen van een contract voor bepaalde tijd (zonder tussentijdse opzegmogelijkheid) voordat het contract afgelopen is, kan de werknemer een aantal maanden loon meekrijgen. Uiterlijk tot de einddatum van het contract. Als het contract al is ontbonden, is het recht op een ontslagvergoeding ook vervallen.

Als het UWV WERKbedrijf toestemming heeft gegeven en een ontslagvergunning heeft afgegeven, is de zaak meestal rond. Tegen een ontslagvergunning is beroep mogelijk bij de kantonrechter. Het ontslagbesluit wordt dan door de kantonrechter opnieuw getoetst. Als blijkt dat de ontslagvergunning ten onrechte is afgegeven, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst herstellen of een ontslagvergoeding toekennen. 

Bij het beëindigen van een contract voor onbepaalde tijd is er meestal wel recht op een ontslagvergoeding direct juridisch advies.