Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Gouden handdruk

In Nederland vallen jaarlijks meer dan 120.000 ontslagen. Een werknemer kan ontslag krijgen via de kantonrechter of via het UWV WERKbedrijf of in onderling overleg. Een reorganisatie kan een reden zijn voor de werkgever om over te gaan tot ontslag van personeel. Daartegenover staat vaak een financiële vergoeding aan de werknemer. Deze vergoeding wordt een gouden handdruk genoemd. De werkgever betaalt de gouden handdruk omdat de ontslagen werknemer tijdelijk werkloos is of een nieuwe baan aanvaardt met een lager salaris.

Gouden handdruk compenseert het te missen loon

Deze gouden handdruk voor de ex-werknemer wordt uitgekeerd ter vervanging van het te derven loon. De gouden handdruk vervangt (deels) het inkomen dat u zult gaan missen. Een schadeloosstelling in de vorm van een gouden handdruk wordt niet alleen uitgekeerd bij ontslag. Soms is het noodzakelijk het niveau van de arbeidsvoorwaarden te verminderen. Ook dan kunnen werknemers via een eenmalige uitkering gecompenseerd worden.

Direct belasting betalen over uw gouden handdruk

U betaalt direct belasting over uw gouden handdruk. De maximale belasting is 49,5%. U kunt belasting terugkrijgen door belasting te middelen over 3 jaar.