Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Kantonrechtersformule 2023

De kantonrechtersformule wordt nog steeds gebruikt in onderhandelingen bij individueel ontslag of collectief ontslag. Let op: de kantonrechter gebruikt de kantonrechtersformule NIET. De werking van de kantonrechtersformule is als volgt. De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de ontslagvergoeding op basis van drie componenten. De componenten worden met elkaar vermenigvuldigd. De componenten zijn A, B en C en daarom wordt de formule ook wel de ABC-formule genoemd. A,B en C staan  voor het Aantal gewogen dienstjaren, het Brutoloon, en de Correctiefactor. 

Aantal gewogen dienstjaren (A)

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd tijdens het dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld. De volgende wegingsfactoren gelden bij de kantonrechtersformule: 

Leeftijd

Wegingsfactor

Tot 35 jaar

0,5

35 tot 45 jaar

1

45 tot 55 jaar

1,5

Boven de 55

2


Brutoloon (B)

Bij de berekening van de bruto maandelijkse beloning wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend wordt het werkgeversaandeel pensioenpremie, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en niet-structurele looncomponenten.

Correctiefactor (C)

De correctiefactor is de subjectieve factor van de kantonrechtersformule. De hoogte ligt meestal tussen de 0,5 en 1. Bij een collectief ontslag is vaak de financiële positie van de werkgever van invloed. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een correctiefactor van 1 kunnen betalen. Bij een financieel ongezonde onderneming zal een correctiefactor van 1 niet haalbaar zijn.

Bij een individueel ontslag zullen onderhandelingen de correctiefactor bepalen. Factoren die van invloed zijn, zijn verwijtbaarheid van één van de partijen, de financiële positie van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, heeft de werkgever geïnvesteerd in opleidingen voor de werknemer, etc.`
Meer over onderhandelen over ontslagvergoeding