Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijdse goedvinden spreken beide partijen, werkgever en werknemer, in onderling overleg af om het dienstverband te beëindigen. Met andere woorden, u stemt vrijwillig in met het ontslag. U kunt niet gedwongen worden om mee te werken

De belangrijkste kenmerken van een ontslag van wederzijdse goedvinden zijn:

  • Werknemer of werkgever stelt voor het dienstverband te beëindigen;
  • Werknemer en werkgever stemmen beide in met het beëindigen van het dienstverband;
  • Werknemer en werkgever komen er samen uit wat betreft de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule kan als rekenformule gebruikt worden.

De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst is belangrijk en vooral in uw belang. Als de werkgever en u namelijk 

Daarnaast is het sluiten en ondertekenen van een beëindigingovereenkomst van belang omdat u bij het aanvragen van een WW-uitkering de overeenkomst moet laten zien.