Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Ontslag via kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden via de kantonrechter, dan moet er sprake zijn van een gewichtige reden. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld disfunctioneren of een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. 

 

De kantonrechter neemt binnen twee weken een beslissing. Hierbij wordt het verzoek toegewezen of afgewezen. Bij toewijzing bepaalt de kantonrechter per wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Hierbij houdt de kantonrechter rekening met de proceduretijd. In de meeste gevallen ontvangt u een ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt in ieder geval bepaald door de transitievergoeding. De wet verplicht de werkgever deze bij ontslag te betalen. De kantonrechter kan ook nog een extra ontslagvergoeding toekennen. 

 

Mocht de kantonrechter het verzoek tot ontbinding afwijzen, dan blijft de arbeidsovereenkomst tussen de partijen intact. In principe kan men in beroep gaan. Bij een collectief ontslag is de reden van ontslag bedrijfseconomisch. Het ontslag verloopt dan via het UWV WERKbedrijf. Vaak is een sociaal plan van toepassing, waarbij de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformulekantonrechtersformule sociaal plan.