Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Ontslag voorkomen of ontslagvergoeding eisen

Het liefste behoudt u uw baan. Werkgevers kunnen niet zomaar iemand ontslaan. Een werkgever heeft toestemming van het UWV nodig, een uitspraak van de kantonrechter of moet overeenstemming met u bereiken over het beëindigen van het dienstverband. Daarbij kunt u eisen stellen. Veel kleine ondernemers kiezen voor de UWV optie, omdat ze dan vaak geen hoge ontslagvergoeding hoeven te betalen. Wel moet de transitievergoeding betaald worden aan werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Bij een werkgever met 25 medewerkers of minder, kan de transitievergoeding lager uitvallen. 

Als een werkgever bij het UWV kan bewijzen dat het financieel slecht gaat, dan mag u ontslagen worden op bedrijfseconomische gronden. Als de werkgever de financiële nood niet kan aantonen, zal het UWV geen toestemming tot ontslag geven. De UWV route kent een belangrijk punt over wie ontslagen wordt en wie blijft: de werkgever moet afspiegelen, hetgeen de ontslagvolgorde bepaalt: de leeftijdsopbouw in een groep medewerkers met dezelfde functie moet hetzelfde blijven. In alle leeftijdgroepen vertrekken mensen en binnen de leeftijdsgroep vertrekt degene die het laatste in dienst is gekomen. Afspiegeling bepaalt dus wie blijft en wie ontslag krijgt.

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

Naast de route via UWV of kantonrechter kunnen werkgever en werknemer er samen uitkomen. Dit heet een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever zal een aanbod moeten doen cq. u kunt eisen stellen voor de hoogte van de ontslagvergoeding, opzegtermijn, outplacement budget en andere voorzieningen. De ontslagvergoeding wordt veelal gebaseerd op de kantonrechtersformule. De werkgever moet vervolgens de gemaakte afspraken op papier zetten. Als aan een aantal eisen wordt voldaan, heeft u ook recht op een WW uitkering. Hogere ontslagvergoeding eisen?

 

Raadpleeg jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland

In geval van dreigend ontslag adviseren wij u altijd deskundige hulp in te roepen. Sommige werkgevers zetten hun medewerkers onder druk om snel akkoord te gaan. Daarmee moet u nooit akkoord gaan. Ook moet u niet akkoord gaan met een eerste voorstel van de werkgever. Raadpleeg een arbeidsjurist.