Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Transitievergoeding en faillissement

In de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) zijn uitzonderingen geformuleerd voor het recht op de transitievergoeding. Een werkgever die failliet gaat is zo'n uitzondering. De werkgever is dan geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. De werknemer kan de transitievergoeding dus niet verhalen op de failliete boedel van de werkgever.