Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Werkloosheidswet 2023


De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon in het jaar voordat de werknemer werkloos wordt. De uitkering bedraagt tijdens de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon. De maanden daarop bedraagt de WW-uitkering 70%. Er zit wel een maximum aan de WW-uitkering. Het maximumdagloon staat op € 256,54- (per 1 januari 2023). Dit komt neer op een maximum WW-uitkering van ruim € 39.000,- (exclusief vakantietoeslag) per jaar. 

Cijfervoorbeeld WW-uitkering:
Piet, een 50-jarige man, heeft een bruto salaris van € 2.500,- per maand. De eerste twee maanden bedraagt zijn WW-uitkering € 1.875,- per maand (=75% van zijn laatst verdiende loon) per maand en daarna € 1.750,- (=70%) per maand.

Maand WW-uitkering:
1 € 1.875,-
2 € 1.875,-
3 t/m 24 € 1.750
Totaal € 42.250

Wilt u uw WW-uitkering zeker stellen