Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Wijziging kantonrechtersformule 2009

De kantonrechtersformule heeft een lange historie. In 1996 heeft de ’Kring van kantonrechters’ ter uniformering van de hoogte van de ontbindingsvergoeding bij ontslag een formule vastgesteld. Met ingang van 1 januari 1997 hanteren de kantonrechters deze kantonrechtersformule. Eind 2008 hebben de kantonrechters de kantonrechtersformule gemoderniseerd. De belangrijkste wijziging is de wegingsfactor voor de leeftijd. Jongere werknemers ontvangen een lagere vergoeding. De kantonrechtersformule vanaf 1 januari 2009 staat bekend als de “nieuwe” kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule vóór 1 januari 2009 staat bekend als de “oude” kantonrechtersformule. De oude kantonrechtersformule wordt nog veel gebruikt in sociaal plannen. Reden is dat de vakbonden in een sociaal plan vaak de betere oude kantonrechtersformule uitonderhandelen. De oude kantonrechtersformule geeft hogere ontslagvergoedingen en is dus gunstiger voor de werknemer.