Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Kabinet houdt rekening met gevoeligheid ontslagplan

Het kabinet is zich ervan bewust dat het plan om het ontslagrecht te versoepelen politiek gevoelig ligt. Het zal daar bij de uitwerking ervan rekening mee houden. Premier Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag (20-09-2007) gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. 

De sociaaldemocraten vinden dat de rechtsbescherming van werknemers te veel wordt aangetast. Inhoudelijk ging Balkenende hier niet op in.

Rutte

Fractieleider Mark Rutte van de VVD wierp de premier voor de voeten dat een kabinetscrisis dreigt gezien het verzet van de PvdA tegen de plannen van CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) met het ontslagrecht.

Of Balkenende-4 blijkt volgens Rutte echt het meest linkse kabinet sinds tijden te zijn, omdat het geen hervormingen in de sociale zekerheid durft door te zetten.

Grote woorden

Balkenende constateerde dat de VVD-leider "wel hele grote woorden" gebruikt door te spreken van een kabinetscrisis. Bovendien benadrukte de premier dat de voorstellen over het ontslagrecht die deze zomer zijn voorgelegd aan werkgevers en de vakbonden, van heel het kabinet zijn (en daarmee ook van de PvdA-bewindslieden) en niet alleen van Donner.

Verdeeld

Sociale partners zijn sterk verdeeld over de kabinetsvoorstellen. Daar waar werkgevers vinden dat de versoepeling van het ontslagrecht niet ver genoeg gaat, spreekt de vakbeweging van een grove aantasting van de rechtsbescherming van werknemers.

Zij vindt het vooral onaanvaardbaar dat niet altijd meer vooraf getoetst hoeft te worden of een werkgever iemand mag ontslaan.