Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Kantonrechtersformule ook in 2018 toegepast

Kantonrechtersformule kan nog steeds bij ontslag in onderling overleg
De kantonrechtersformule mag ook in 2018 nog toegepast worden. Het Regeerakkoord 2018-2020 initieert geen maatregelen voor ontslag in onderling overleg. Bij ontslag in onderling overleg (ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) overleggen werkgever en werknemer over het vertrek. UWV en kantonrechter spelen geen rol. In het overleg worden afspraken gemaakt over de ontslagvergoeding. Hieraan liggen geen regels of wetten ten grondslag. Elke afspraak is mogelijk, dus kan de ontslagvergoeding gebaseerd zijn op de kantonrechtersformule. Dat blijft zo in de komende kabinetsperiode Rutte.

 

Transitievergoeding bij ontslag via UWV of de kantonrechter
Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, dan ontvangt u de transitievergoeding. Dit is wettelijk bepaald. De hoogte hangt af van leeftijd, inkomen en duur dienstverband. De transitievergoeding is gemaximeerd (€ 79.000 in 2018). De Overheid heeft plannen de transitievergoeding te verlagen bij lange dienstverbanden (vanaf 10 jaar).


Kantonrechtersformule 2018 berekenen?
Bereken de hoogte van uw kantonrechtersformule via bereken kantonrechtersformule.


Wilt uw werkgever u ontslaan? Vind u de ontslagvergoeding te laag?
Vraag hulp aan onze arbeidsjuristen. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.