Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Lagere transitievergoeding vanaf 2020, wel vanaf eerste dag werken

In 2020 wordt een nieuwe ontslagwet geintroduceerd: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab). Een werknemer ontvangt bij ontslag een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Tot 2020 ontvangen ontslagen werknemers nog ½ maand transitievergoeding voor dienstverbanden langer dan 10 jaar. Dat is een verslechtering. Een verbetering is dat werknemers in 2020 vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst de transitievergoeding ontvangen (tot 2020 pas bij 2 jaar dienstverband). Dus ook tijdelijke contracten die niet verlengd worden, ontvangen de transitievergoeding.

 

Eenvoudiger ontslag via kantonrechter vanaf 2020
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandert ook het ontslag via de kantonrechter. Dit heeft te maken met de toepassing van de ontslagredenen. De belangrijkste ontslagredenen op basis waarvan een werknemer ontslag krijgt via de kantonrechter, zijn:

  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Onvoldoende functioneren
  • Verwijtbaar handelen
  • Frequent ziekteverzuim
  • Niet nakomen van reintegratieverplichtingen

Als de werkgever zijn ontslagverzoek niet voldoende onderbouwd bij de kantonrechter, gaat het ontslag niet door. De werknemer blijft in dienst. Tot 2020 moet de werkgever 1 reden voldoende onderbouwen. Vanaf 2020 mag de werkgever meerdere redenen bij elkaar OPTELLEN (bijvoorbeeld onvoldoende functioneren opgeteld met een verstoorde arbeidsrelatie). Bij optellen van een aantal ontslagredenen, zal de kantonrechter ontslag vaker toestaan. Als financiele compensatie voor het ontslag ontvangt de werknemer een 50% hogere transitievergoeding. Naar verwachting zullen vanaf 2020 meer ontslagzaken via de kantonrechter lopen.

Meer over ontslag kantonrechter

Onderhandelen over hogere ontslagvergoeding blijft mogelijk
De meeste ontslaggevallen lopen NIET via de kantonrechter, maar via een vaststellingsovereenkomst. Werkgever en werknemer maken zelf ontslag-afspraken (onder andere over de hoogte van de ontslagvergoeding) en bekrachtigen dit schriftelijk in een vaststellingsovereenkomst. Inzet kan de hogere kantonrechtersformule zijn. Deze kan nog steeds gebruikt worden, zowel in individuele als in collectieve ontslagregelingen.

Hogere ontslagvergoeding, ook voor u?

Ontslagvergoeding berekenen

Meer over vaststellingsovereenkomst

Heeft u te maken met ontslag ? Bel onze ontslagjuristen op 088 20 50 899 en spreek direct een jurist of mail naar info@transitievergoeding.nl