Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Hoogste ontslagvergoeding ooit sinds Ontslagwet WWZ

De WWZ (Wet Werk & Zekerheid) heeft de wettelijke transitievergoeding geintroduceerd. Deze is veel lager dan de kantonrechtersformule. Echter, de kantonrechter heeft de mogelijkheid om bovenop de transitievergoeding een EXTRA ontslagvergoeding toe te kennen. Dit speelt als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt.

Slechte communicatie door werkgever
De medewerker is lang in dienst. Na toetreding tot een nieuw team, blijkt zijn nieuwe functie alweer snel te vervallen. Ook verzuimt de werkgever fatsoenlijk te communiceren met de werknemer. De zaak belandt bij de kantonrechter. Deze oordeelt dat de werkgever zich onttrekt aan zijn verplichtingen. De kantonrechter vindt niet zozeer het vervallen van de functie het meest verwijtbaar, alswel de handelswijze daarna.

Ontslagvergoeding totaal € 715.000
De kantonrechter berekent de inkomens- en pensioenschade die de medewerker oploopt vanwege het ontslag. De ontslagvergoeding wordt berekend op € 630.000 plus de transitievergoeding  van € 85.000. Totale ontslagvergoeding van € 715.000. Dat is de hoogste ontslagvergoeding via de kantonrechter tot nu toe. In het algemeen kennen kantonrechters steeds hogere ontslagvergoedingen toe in vergelijking met de periode vlak na de introductie van de WWZ. DE WWZ (Wet Werk & Zekerheid) is in 2015 ingegaan.
Hogere ontslagvergoeding, ook voor u

Dreigt ontslag voor u?
Raadpleeg de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een ontslagjurist. Wilt u weten waar u recht op heeft? Bereken ontslagvergoeding