Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Boek

Ontslagvergoeding 2015
Vanaf juli 2015 treedt de Wwz (Wet werk en zekerheid) in werking. Bij ontslag na 2 jaar dienstverband ontvangt de werknemer een transitievergoeding. Dit is een wettelijk recht in tegenstelling tot de kantonrechtersformule die werknemers vaak ontvangen. De transitievergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaren, daarna een halve maand. De kantonrechtersformule is globaal 1 maand per dienstjaar.

Hoogte kantonrechtersformule 2015? Kantonrechtersformule berekenen

Ontslagvergoeding onderhandelen na juli 2015  
Bij ontslag met wederzijds goedvinden worden afspraken rondom het ontslag vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin verandert weinig na juli 2015. De werkgever zal aan de werknemer een ontslagvergoeding betalen, anders zal de werknemer niet met het ontslag akkoord gaan. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer. Arbeidsjuristen kunnen deze onderhandelingen voeren namens de werknemer. Bij collectieve afspraken worden de ontslagregelingen in een sociaal plan vastgelegd. De verwachting van arbeidsjuristen is dat de transitievergoeding een minimum ontslagvergoeding afbakent bij ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Ontslag via kantonrechter of UWV
Behalve ontslag via een vaststellingsovereenkomst zijn er nog 2 ontslagroutes. Vanaf juli 2015 zijn er verplichte ontslagroutes. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen moet via UWV, ontslag vanwege persoonlijke omstandigheden (conflict, disfunctioneren) moet via de kantonrechter. Ook nieuw is dat hoger beroep en cassatie mogelijk zijn op de uitspraak van UWV of kantonrechter.  

 

Boekje "ontslagvergoeding 2015" behandelt de volgende onderwerpen
Kantonrechtersformule 2015
Transitievergoeding 2015
Belasting over ontslagvergoeding
Ontslag vaststellingsovereenkomst
Ontslag UWV en kantonrechter

Wilt u het boekje gratis ontvangen ? Bestel boek "ontslagvergoeding en kantonrechtersformule 2015"

Wilt u juridisch advies over uw ontslag ? Vraag onze juristen voor een gratis check vaststellingsovereenkomst of voor juridisch advies ontslag