Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Transitievergoeding vanaf 2015

De transitievergoeding is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. De transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 een feit. Een werknemer heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding na een dienstverband van minimaal 2 jaar. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar, daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een gunstiger transitievergoeding. De transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule.

kantonrechtersformule berekenen

 

Bruto maandsalaris bepaalt hoogte van transitievergoeding

Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Niet meegeteld worden het werkgeversaandeel pensioenpremie, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie, en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

 

Kantonrechter kan een ontslagvergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding

De ontslagvergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de transitievergoeding. Alleen in speciale situaties kan de kantonrechter de werknemer een ontslagvergoeding toekennen, bovenop de transitievergoeding. Er moet dan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de kant van de werkgever. De rechter kan de extra ontslagvergoeding toewijzen in een ontbindingsprocedure op verzoek van de werknemer nadat UWV toestemming voor het ontslag heeft gegeven. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.

 

Kantonrechter beslist in geschil tussen werknemer en werkgever over de transitievergoeding

Een geschil over het al dan niet verschuldigd zijn van de transitievergoeding kan in een procedure bij de kantonrechter worden beslecht.

Bestel boek transitievergoeding 2016 gratis.

Vragen of advies nodig over transitievergoeding of ontslag? Direct advies arbeidsjurist