Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Modernisering ontslagrecht nodig voor arbeidsmarkt

MKB-Nederland blijft voorstander van modernisering van het ontslagrecht aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt. Dit is nodig voor een betere werking van die markt. Nog altijd staan er teveel mensen langs de kant, terwijl aan de andere kant werkgevers in veel sectoren de grootste moeite hebben om aan geschikt personeel te komen.

Donderdag presenteert de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, haar advies over de kabinetsplannen met het ontslagrecht, dat een einde moet maken aan de ingewikkelde, tijdrovende en dure ontslagprocedure via de kantonrechter. Dit advies zal verdeeld zijn. Vakbonden hebben de hakken in het zand gezet en weigeren elke aanpassing. Ze menen dat werknemers er op achteruit gaan.

MKB-Nederland bestrijdt dit. Een modern ontslagrecht behelst ondermeer een scholingsverplichting voor beide partijen. Dit helpt de betreffende werknemer om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt en zo sneller een nieuwe baan te vinden.

Werkgevers zijn voorstander van een het matigen van de ontslagvergoeding. Deels vanuit bedrijfseconomische omstandigheden. Ook maken de huidige hoge vergoedingen het soms onmogelijk om niet goed functionerende werknemers ontslag aan te zeggen. Een vergoeding is bovendien niet bedoeld als eindstation, maar moet de periode overbruggen tot er een nieuwe baan is gevonden en komt bovenop de ww-uitkering.