Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Topinkomens: gouden handdruk zwaarder belast

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie lijken het eens te zijn geworden over de aanpak van topinkomens. Dat is woensdagochtend bekend geworden.

Een kabinetsvoorstel om vanaf 2009 de aftrek voor pensioenpremies te beperken voor hoge inkomens gaat van tafel. Daarvoor in de plaats komt het zwaarder belasten van gouden handdrukken en bonussen in het bedrijfsleven. Daarmee wordt voldaan aan een eis van het CDA dat grote moeite had met het pensioenvoorstel.

Volgens de christendemocraten is dat plan schadelijk voor het vestigingsklimaat en raakt het te veel mensen. Het aanpakken van excessieve beloningen komt in de ogen van het CDA meer tegemoet aan de maatschappelijke onrust. De Tweede Kamer praat woensdag de hele dag over het belastingplan van het kabinet. Het kabinet, daarbij gesteund door de fracties van PvdA en ChristenUnie, zag het alternatief van het CDA tot nu toe alleen als mogelijke aanvulling op zijn eigen voorstellen. Minister Bos maakte vorige week wel duidelijk dat hij een werkgeversheffing voor bedrijven met excessieve beloningen wel ziet zitten, hoewel hij een aantal nadelen aanstipte.

Hij deed de toezegging het voorstel verder te bestuderen. PvdA en ChristenUnie lijken het CDA ook tegemoet te willen komen bij de aanpassing van een ander kabinetsvoorstel: de hogere belasting over huizen van meer dan 1 miljoen euro. De verhoging van het eigenwoningforfait wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. De kabinetsvoorstellen rond pensioen en eigenwoningforfait staan voor 2009 in de boeken, maar zijn wel aangekondigd in het belastingplan voor volgend jaar. Woensdag en donderdag moet de Kamer daarover stemmen. De coalitiepartijen gaan daarom akkoord met het belastingplan, waarna het kabinet gevraagd wordt zo snel mogelijk met aangepaste plannen te komen rond de topinkomens.