Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Boventalligen wacht wellicht een aanzienlijk uitgekleed sociaal plan

De boventallige werknemers van meubelbedrijf Morres moeten volgens FNV-vakbondsbestuurder Niels Suijker niet rekenen op een riante regeling.Suijker zegt dat het overleg met de Morres-directie over het sociaal plan tot nu toe moeilijk verloopt.

Volgens Suijker zit er een aanzienlijk verschil in wat de FNV voor haar leden wenst en wat de directie van het meubelbedrijf haar toekomstige ex-werknemers kan en wil bieden. Door een aangekondigde reorganisatie verdwijnen bij het Hulster meubelbedrijf in totaal 125 arbeidsplaatsen. Voor 105 medewerkers wacht gedwongen ontslag.

Als ontslagvergoeding is de zogenoemde kantonrechtersformule gangbaar. Het uit te keren bedrag is dan de som van het aantal dienstjaren maal het bruto maandsalaris. Bij oudere werknemers weegt een gedeelte van het aantal dienstjaren zwaarder mee. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met een correctiefactor. Afhankelijk van die component kan het eindbedrag aanzienlijk variëren.

Volgens Suijker houdt de Morres-directie tot nu toe vast aan een lagere uitkering dan de meest gebruikte kantonrechtersformule. De FNV heeft voor komende vrijdag (11-01-2008) een ledenvergadering belegd bij Morres. Hij zal zijn achterban dan bijpraten over de stand van zaken rondom de onderhandelingen over het sociaal plan.