Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Van Haaster: betere maatregelen dan verhoging AOW-leeftijd

"Maak het mensen die vóór hun 65e hun baan verliezen, gemakkelijker om een nieuwe baan te vinden. Maak het mensen die vrijwillig willen doorwerken tot na hun 65e gemakkelijker. Maak het mensen makkelijker om in deeltijd met pensioen te gaan. Maak onderscheid tussen mensen die al 40 jaar gewerkt hebben en mensen die dat aantal dienstjaren nog niet bereikt hebben. En stop met het creëren van onzekerheid over de levensloopregeling."

Dat zijn volgens voorzitter Dick van Haaster van FNV Bouw betere voorstellen dan de maatregelen die GrijsWerkt! heeft voorgesteld. De bondsvoorzitter nam scherp afstand van de voorstellen die Ed Nijpels vorige week namens GrijsWerkt! deed, zoals een advies om geleidelijk de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen naar 67 jaar. "We hebben het eerder gezien: met de WAO en de VUT en met het ontslagrecht, om er een paar te noemen. De geesten worden eerst murw gemaakt en vervolgens rijp om de sloophamer ter hand te nemen. Politici kunnen het maar niet laten om telkens weer voor ons belangrijke voorzieningen uit te kleden."

In zijn opening van de vergadering van de bondsraad op 13 februari van FNV Bouw wees Van Haaster erop dat grote groepen ouderen rond hun 15e jaar zijn begonnen met werken. "Te zot voor woorden" vindt hij het dat deze groep langer dan 50 jaar zou moeten werken. Zo'n 11.000 bouwvakkers nemen op dit moment deel aan de levensloopregeling. Ze doen dit omdat ze daarmee hopen alsnog op hun 60e te kunnen stoppen met werken. Ook van die mogelijkheid wil GrijsWerkt! af. "Maar zolang werkgevers geen ouderen aannemen, leiden alle maatregelen die GrijsWerkt! heeft voorgesteld alleen maar tot meer werkloze ouderen", aldus de bondsvoorzitter.

"Dat heeft overigens niets met het ontslagrecht te maken, zoals werkgevers graag zeggen, want ook een oudere die net in dienst is, heeft maar een korte opzegtermijn. De echte redenen waarom werkgevers zo moeizaam ouderen in dienst nemen is, dat zij ze liever niet willen." Dat het met de arbeidsparticipatie van ouderen de goede kant opgaat, kon wel eens een tijdelijk verschijnsel blijken, vreest Van Haaster. "Mijn ervaring als vakbondsbestuurder is dat werkgevers bij elke reorganisatie proberen oudere werknemers te lozen."