Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Vergoeding bij ontslag versoberd

Rechters werken aan een herziening van de tien jaar oude 'kantonrechtersformule', omdat die niet meer van deze tijd zou zijn.

Toestemming voor ontslag wordt verleend via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of door de kantonrechter. In het laatste geval krijgt de werknemer doorgaans een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Die komt voor werknemers onder de veertig jaar neer op een vergoeding van een maandsalaris per gewerkt dienstjaar.  

Veertigplussers krijgen 1,5 maand, vijftigers twee maanden per gewerkt jaar. "We gaan in ieder geval bekijken of het verschil tussen de leeftijdsgroepen nog wel binnen de antidiscriminatiewet past", zegt de Bredase kantonrechter Cees Wallis, lid van de Kring van Kantonrechters. De kring wil de ontslagvergoeding nu verlagen voor vijftigplussers die net in een nieuwe baan zijn gestapt.

De hoge vergoeding voor deze groep weerhoudt werkgevers ervan ouderen in dienst te nemen, stellen de rechters. De vergoeding voor jonge werknemers kan volgens hen omlaag omdat die na ontslag 'gemakkelijk een nieuwe baan vinden tegen een beter salaris'. Een ander punt van aandacht is de financiële toestand van het bedrijf dat iemand ontslaat. Vanuit het bedrijfsleven is kritiek geuit dat de kantonrechter daar te weinig rekening mee houdt, aldus Wallis.