Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

VVD: ChristenUnie trekt stekker uit ontslagrechtdiscussie

De VVD is zeer verbaasd over de uitspraken van Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Slob geeft in het Reformatorisch Dagblad te kennen dat hij gedurende deze kabinetsperiode niet wil spreken over de versoepeling van het ontslagrecht. De PvdA steunt hem hierin bij monde van vice-fractievoorzitter Hamer. 

“Ongelooflijk”, oordeelt VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï. “Na het gestuntel van vorig jaar op dit onderwerp, trekt de ChristenUnie nu definitief de stekker uit de ontslagrechtdiscussie. Dit helpt onze arbeidsmarkt op geen enkel terrein vooruit.” Nicolaï verbaast zich over de uitspraak van Slob omdat het kabinet zelf een commissie heeft ingesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om mensen aan het werk te krijgen. Deze commissie moet zich ook over het vraagstuk omtrent ontslagrecht buigen. Slob wil kennelijk niet wachten op de bevindingen van deze commissie en gooit nu de deur al bij voorbaat op slot.

Nicolaï: “Dat deze coalitie onderling sterk is verdeeld over de versoepeling van het ontslagrecht, is een feit. Daar komen ze zelf ook voor uit. Maar dat nu uit eigen gelederen dit punt naar de prullenbak wordt verwezen, is ronduit vreemd. Met name omdat het CDA welwillend tegenover de versoepeling staat. De PvdA en de ChristenUnie gijzelen het CDA op dit punt. Ongehoord.” 

De VVD is groot voorstander van de versoepeling van het ontslagrecht. De liberalen zijn overtuigd dat het een gunstige invloed heeft op de doorstroming op de arbeidsmarkt. Met name de mensen die nu aan de zijlijn staan, kunnen sneller aan het werk zodra deze wetgeving wordt versoepeld. Het scheelt werkgevers een hoop onnodige ballast en het geeft nieuwe enthousiaste werknemers ruim baan om aan de slag te gaan.