Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Duidelijkheid voor medewerkers AriënsZorgpalet over werkplek

Medewerkers van AriënsZorgpalet krijgen op korte termijn duidelijkheid over hun werkplek. Een groot aantal van hen zal vanaf volgende week worden uitgenodigd voor een aanzeggesprek. Dat vloeit voort uit het onderhandelingsakkoord dat de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de vakorganisaties gisteren met elkaar zijn overeengekomen.

De onderhandelingen gingen over een aanhangsel bij het bestaand sociaal plan, waarin onder meer de nodige regelingen over mobiliteit zijn opgenomen.Aanvankelijk wilde de Raad van Bestuur van de zorginstelling voor ruim tweehonderd van de vijfhonderd medewerkers collectief ontslag aanvragen. De vakbonden hebben zich altijd fel verzet tegen gedwongen ontslagen. De bonden zijn al eens opgestapt tijdens onderhandelingen daarover.Het gisteren bereikte akkoord zal volgens een mededeling van de raad tijdens de ledenvergadering van de gezamenlijke vakorganisaties op maandag 7 april met een positief advies worden voorgelegd aan de leden.

Tijdens een aanzeggesprek wordt de medewerker meegedeeld dat zijn/haar werkplek vervalt. Dit betekent niet per definitie ontslag, maar kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat de medewerker een andere functie binnen de organisatie krijgt aangeboden. De vakorganisaties waren gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.