Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Kabinet wil dertig procent belasting op gouden handruk topbestuurders

Topbestuurders krijgen daadwerkelijk te maken met belastingmaatregelen om bonussen en gouden handdrukken binnen de perken te houden. Het kabinet is van plan een heffing van 30 procent op te leggen over bonussen van meer dan een half miljoen euro, als die bonus hoger is dan het jaarsalaris.

Volgens betrokkenen bespreken de verantwoordelijke ministers dit voorstel dinsdag. Een tweede maatregel die wordt voorgesteld is bonussen niet langer te belasten in box 3, waarin weinig vermogensbelasting wordt betaald. In de nieuwe situatie zouden ze thuishoren in box 2, waarin 25 procent winstbelasting wordt geheven.

Het derde besluit treft de pensioenen van topbestuurders, die vaak worden aangevuld door hun werkgever. Ook daarover moet belasting worden betaald. Het kabinet wilde eerst topinkomens aanpakken door de belastingaftrek voor pensioenpremies boven de 185.000 euro te schrappen. Daar is onder druk van het CDA van afgezien.