Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Ontslagvergoeding terugbetalen bij verzwijgen nieuwe baan

Een werknemer die tijdens een ontslagprocedure verzwijgt dat hij al een nieuwe baan heeft, loopt het risico dat hij de ontslagvergoeding via de rechter aan zijn werkgever terug moet betalen. Dat is te lezen op Arbeidsrecht.nl.

Werkgever en werknemer kunnen een ontslagvergoeding afspreken als zij onderhandelen om het dienstverband te beëindigen. De hoogte van de ontslagvergoeding die in een beëindigingovereenkomst wordt neergelegd is onder andere afhankelijk van de toekomstperspectieven van de werknemer. De vergoeding valt minder hoog uit indien de werknemer uitzicht heeft op een nieuwe baan.

Komt de werkgever er op een gegeven moment achter dat de werknemer tijdens de ontslagprocedure verzwegen heeft dit uitzicht te hebben, dan kan de werkgever naar de rechter stappen, aldus Arbeidsrecht. De werkgever kan de rechter verzoeken de beëindigingovereenkomst op grond van bedrog te vernietigen. Dit gebeurde ook in de betreffende uitspraak van de Hoge Raad die door Arbeidsrecht wordt beschreven. In deze zaak was de werknemer direct op zoek gegaan naar een nieuwe baan, toen hij te horen kreeg dat hij zou worden ontslagen.

De Raad meende dat er sprake was van bedrog als de werknemer door een oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een gunstige afloop van de procedure voor de werkgever zouden hebben kunnen leiden. De werknemer had de nieuwe baan niet mogen zwijgen, omdat het verzwegen feit van belang was voor de hoogte van de ontslagvergoeding.