Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

D66 - Akkoord over ontslag helpt nieuwe werknemers niet

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya is teleurgesteld over het akkoord dat het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakcentrale FNV hebben gesloten over het ontslagrecht. Volgens Koser Kaya zorgen de afgesproken maatregelen er niet voor dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt nu dezelfde kansen hebben als anderen. Niet dezelfde kansen Minister Donner (Werkgelegenheid, CDA) zou in het diepste geheim een akkoord hebben gesloten met de sociale partners. Z

ij zouden hebben afgesproken dat het goedkoper wordt mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar, te ontslaan. In ruil daarvoor zouden de werknemers beperkte looneisen stellen. Koser Kaya: "Het hoofdprobleem op de arbeidsmarkt wordt niet aangepakt: vrouwen, jongeren, allochtonen en ouderen hebben minder kansen dan zittende werknemers." Koser Kaya vraagt zich af wat de waarde van het akkoord is nu blijkt dat de CNV het akkoord niet steunt. Voorzitter Paas stelt geen deel te hebben genomen aan het overleg en zich aldus niet gebonden te voelen aan het akkoord.

FNV ontkent de afspraken omtrent loonmatiging. Koser Kaya is verbijsterd: "Er wordt met veel tamtam een akkoord aangekondigd en vervolgens blijkt er niets van waar te zijn."