Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Kabinet en sociale partners bereiken akkoord over ontslagrecht

Het kabinet en de sociale partners hebben achter de schermen een akkoord bereikt over het ontslagrecht en de ontwikkeling van de lonen. Het kabinet gaat een maximum stellen aan de ontslagvergoeding. Werknemers die jaarlijks meer dan 75.000 euro verdienen, krijgen bij ontslag hooguit één jaarsalaris mee.

De bonden zijn daarmee akkoord gegaan, omdat het kabinet afziet van verdere ingrepen in het ontslagstelsel. De werkgevers zijn blij dat ze ontslagen werknemers niet langer verscheidene jaarsalarissen hoeven mee te geven. Nu de WW-premie is verlaagd, hebben de vakbonden toegezegd dat ze volgend jaar niet te hoge looneisen stellen. De vakbonden zouden ermee akkoord zijn om de afgesproken looneis van 3,5 procent niet te overschrijden. De afspraken moeten definitief worden tijdens het najaarsoverleg.