Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

FNV-commentaar op wijziging kantonrechtersformule

"Een ongelukkiger moment om  hun ontslagformule te wijzigen had de Kring van Kantonrechers niet kunnen kiezen. De onzekerheid onder werkenmers is door het economische klimaat al zeer groot, daar komt nu ook nog eens een versobering van de ontslagvergoeding bij."  Dat zegt FNV-bestuurder Wilna Wind in een eerste voorlopige reactie op het vanavond bekend geworden besluit om de kantonrechtersformule te wijzigen.

Volgens Nederlands grootste vakcentrale is het ook een illusie om te denken dat de wijzigingen veel zullen bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt. Wilna Wind verwacht doordat ontslag financieel minder gecompenseerd wordt, dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst lastiger wordt. Ook voorspelt zij onrust in de bedrijven. " We zullen onze huid bij het opstellen van sociale plannen heel duur verkopen," kondigt zij aan.

Door de wijziging van de kantonrechtersformule gaat de hoogte van de ontslaguitkering er voor veel werknemers op achteruit. Nu krijgt een werknemer bij ontslag voor elk dienstjaar tot aan zijn 40ste 1 maandsalararis. Voor de gewerkte jaren tussen de 40 de 50 jaar krijgt iemand anderhalve maand en boven de 50 is dat 2 maanden per dienstjaar. De kantonrechters hebben dat nu gewijzigd in een halve maand tot 35 jaar. Van 35 tot 45 jaar 1 maand. Van 45 tot 55 is dat 1,5 maand. En de gewerkte jaren boven de 55 leveren 2 jaar op.