Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Aanpak excessieve beloningen en gouden handdrukken krijgt steun senaat

De Eerste Kamer is zonder stemming akkoord gegaan met de door de regering voorgestelde aanpak van excessieve beloningen bij pensioenopbouw, deelnemingen in een bedrijf en bij vertrek ( 31.459 ). De VVD-fractie keerde zich tegen de voorgestelde aanpak van excessieve beloningen en liet aantekenen tegen het wetsvoorstel te zijn. Ook de fractie van OSF liet weten tegen te zijn.

De door de regering gehanteerde inkomensgrens van 500.000 euro riep wel allerlei vragen op. De coalitiepartijen CDA en PvdA noemen de aanpak een \\'eerste stap\\' om maatschappelijk onaanvaardbaar geachte beloningen in te dammen. De SP-fractie nodigde de regering in een motie uit aan te geven welke volgende stappen binnen deze kabinetsperiode mogelijk zijn en wenselijk worden geacht ( EK 31.459, F ). Staatssecretaris van Financiën De Jager ontraadde de motie. De SP krijgt voorlopig alleen de steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dinsdag 16 december 2008  komt de motie in stemming.