Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

FNV Bondgenoten: oude kantonrechterformule in sociaal plan transportbedrijf Schotpoort Group

In het sociaal plan voor Schotpoort Group heeft FNV Bondgenoten met het transportbedrijf een afvloeiingsregeling afgesproken op basis van de oude kantonrechterformule. Ook is afgesproken dat de boventallige werknemers met vast dienstverband voor een periode van maximaal negen maanden van werk naar werk worden bemiddeld.

Bestuurder Johan Weijenberg is tevreden met afspraken: “Schotpoort heeft ondanks deze economisch zware tijden toch een fatsoenlijk sociaal plan met ons willen afspreken. Mèt de oude kantonrechterformule”. Schotpoort wordt geraakt door de kredietcrisis en moet daarom reorganiseren. Het nu afgesloten sociaal plan vangt de gevolgen op 24 mensen die hun baan kwijtraken.

De Kring van Kantonrechters kondigde eind oktober 2008 aan de "kantonrechterformule" per 1 januari 2009 te gaan aanpassen. Dit is de vergoeding die de kantonrechter bij ontslag kan toewijzen aan een werknemer. Ze willen een andere berekening voor het aantal dienstjaren, rekening houden met de positie van werknemers op de arbeidsmarkt en met de financiële positie van de werkgever. FNV Bondgenoten vindt de aanpassing een slechte maatregel en blijft de oude berekening hanteren als uitgangspunt voor de sociale plannen die de bond afsluit.