Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Oude kantonrechterformule in sociaal plan Heineken

In een principeakkoord voor een nieuw sociaal plan voor Heineken heeft vakbond FNV Bondgenoten met de bierbrouwer een afvloeiingsregeling afgesproken op basis van de oude kantonrechterformule. Ook is afgesproken dat eventueel boventallige werknemers voor een periode van maximaal twaalf maanden van werk naar werk worden bemiddeld.

Het gaat om het standaard sociale plan van Heineken dat jaarlijks wordt afgesloten. De Kring van Kantonrechters kondigde eind oktober 2008 aan de "kantonrechterformule" per 1 januari 2009 te gaan aanpassen. Dit is de vergoeding die de kantonrechter bij ontslag kan toewijzen aan een werknemer. Ze willen een andere berekening voor het aantal dienstjaren, rekening houden met de positie van werknemers op de arbeidsmarkt en met de financiële positie van de werkgever.

FNV Bondgenoten vindt de aanpassing een slechte maatregel en blijft de oude berekening hanteren als uitgangspunt voor de sociale plannen die de bond afsluit. FNV Bondgenoten gaat het akkoord binnenkort aan zijn leden voorleggen.