Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Vakbonden eisen opheldering gouden handdrukken Philadelphia

De verzamelde vakbonden eisen opheldering over gouden handdrukken bij Philadelphia. Ze stellen dat als een van de voorwaarden voordat ze hun handtekening willen zetten onder een sociaal plan waarbij ontslagen vallen.

De vakbonden hebben met de raad van bestuur van Philadelphia twee varianten van een sociaal plan besproken. Variant A - zonder ontslagen - hebben ze ondertekend en leggen ze met een positief advies voor aan de leden. Variant B - met inkrimping van functies - leggen ze neutraal voor aan de leden en willen ze alleen ondertekenen als aan drie voorwaarden wordt voldaan.  

Die voorwaarden zijn het onmiddellijke vertrek van president-commissaris Elco Brinkman, die als voorzitter van de raad van toezicht zijn werk niet goed heeft gedaan, inzicht in de kosten van het vertrek van drie bestuurders (Brink, Kralt en Bijl) en inzicht in de jaarrekening 2008.

"We hebben altijd gezegd, als de onderkant pijn moet lijden, willen we zeker weten dat aan de bovenkant geen gouden handdrukken worden verleend", zegt Jan Kramer van Abvakabo. Frits Brink is als voorzitter van de Raad van Bestuur zelf opgestapt, terwijl het ontslag van Kralt en Bijl nog onder de rechter is.

In de week van 23 maart houden de vakbonden bijeenkomsten met leden over het sociaal plan voor Philadelphia. Het zorgconcern kwam afgelopen jaar in grote financiële problemen door wanbeleid. De instelling werkt aan een reddingsoperatie en hoopt onder meer uit de problemen te komen door onroerend goed te verkopen.