Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Oude kantonrechtersformule in nieuw sociaal plan Pecoma

Voor de zeventig ontslagen medewerkers van ict-dienstverlener Pecoma is een sociaal plan opgesteld. Een vakbondsman van de FNV is tevreden met het resultaat. De oude, maar gunstigere kantonrechtersformule wordt gebruikt en de onderneming doet veel om het personeel te herplaatsen bij andere bedrijven. Pecoma moet het plan wel extern financieren.

Crisis oorzaak ontslag 

Volgens directeur De Koning is de ontslagronde te wijten aan de crisis in de financiële sector. Ict-dienstverlener Pecoma is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen voor de voorgenomen zeventig ontslagen medewerkers. Dat meldt vakbondsbestuurder Bob Bolte van FNV Bondgenoten. Hij zegt tevreden te zijn met het resultaat en toont bewondering voor de manier waarop het bedrijf het plan inkleedt. Het is fijn om te zien hoe het is opgepikt door de directie, zeker als je weet dat het bedrijf momenteel slechts een heel beperkt budget heeft. Pecoma heeft het plan extern moeten financieren, aldus Bolte.

Oude kantonrechtersformule

Een belangrijk punt uit het sociaal plan is de afspraak dat de oude kantonrechtersformule wordt gehanteerd bij de vaststelling van de ontslagvergoeding. Sinds januari 2009 gebruiken rechters een voor de werknemer vaak ongunstigere formule, tenzij nadrukkelijk de oude formule in een sociaal plan is vastgelegd. Ook veel andere ict-bedrijven kiezen voor de oude formule.