Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Principeakkoord Sociaal Plan Rabobank Vastgoedgroep kent oude kantonrechtersformule

Rabobank Vastgoedgroep en de vakorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over een Sociaal Plan, dat loopt tot 1 april 2010, met een optie voor verlenging. Het principeakkoord leggen wij met een positief advies aan u voor. Lastige onderhandelingen hebben tot dit resultaat geleid.

Voor het bepalen van boventalligheid zal worden uitgegaan van het wettelijke anciënniteitbeginsel. Wel hebben vakorganisaties aangedrongen op een plaatsmakersregeling. Iemand die niet boventallig is kan vrijwillig het dienstverband beëindigen en plaatsmaken voor een boventallige, met gebruikmaking van de faciliteiten van het Sociaal Plan.

Rabo Vastgoed wilde in eerste instantie medewerkers 3 maanden in de gelegenheid stellen om een andere baan te zoeken of ze een zak geld mee te geven, ter vrije keuze. Nu is de zoekperiode 6 maanden plus de fictieve opzegtermijn minus 1 maand, ingaande op de 1e van de maand volgend op boventalligheid.

De medewerker kan ervoor kiezen de zoektermijn met 2 maanden te verlengen tegen verlaging van de beëindigingvergoeding van 2 maanden. Vakorganisaties vonden het belangrijk dat medewerkers geholpen worden met het zoeken van ander werk. Maar daarnaast ontvangt de medewerker een beëindigingvergoeding. Deze wordt berekend op basis van de oude kantonrechtersformule.