Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Overheden willen makkelijker ontslag ambtenaren

Overheidswerkgevers als waterschappen, gemeenten en provincies zouden een initiatiefwetsvoorstel tot een soepeler ontslagprocedure voor  ambtenaren toejuichen. De D66-fractie in de Tweede Kamer overweegt een dergelijk voorstel in te dienen. De werkgevers zijn verenigd in de VSO, het Verbond Sector werkgevers overheid.

Sjef Janssen, secretaris werkgeverszaken bij de IPO, spreekt namens de meesten van hen zijn steun uit aan hervorming van het ontslagrecht. De werkgevers die rechtsreeks onder het kabinet ressorteren hebben een wat moeilijker positie, de zogenoemde Zelfstandige Publieke Werkgevers pleiten voor een verandering van de ambtenarenstatus.