Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Nieuwe kantonrechtersformule treft werknemers met lang dienstverband

De herziene kantonrechtersformule treft vooral ontslagen werknemers met een lang dienstverband. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit van Amsterdam naar de wijziging van de kantonrechtersformule en de ontslagkosten. De studie toont aan dat met de nieuwe kantonrechtersformule de ontslagvergoedingen voor ouderen en vooral voor mensen met een lang dienstverband sterk dalen. Een werknemer die meer dan twintig jaar in een industrieel bedrijf heeft gewerkt en een ontslagvergoeding meekrijgt waarvan de hoogte volgens de formule is bepaald, gaat er gemiddeld 14.000 euro op achteruit.

Dat het effect van de wijziging op de totale ontslagkosten in Nederland beperkt blijft, wordt veroorzaakt doordat ontslagvergoedingen minder dan de helft van de totale ontslagkosten uitmaken. Immers, slechts in de helft van de gevallen wordt een eenmalig geldbedrag uitbetaald en er worden ook veel andere ontslagkosten gemaakt in de aanloop van de procedurefase (vooral daar waar de medewerker al weg is uit het arbeidsproces voordat het arbeidscontract is beëindigd).

Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan 75.000 euro dalen de gemiddelde ontslagkosten met maximaal 9% als ervan uitgegaan wordt dat die nieuwe formule op alle Nederlandse >ontslagvergoedingen zal worden toegepast.