Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Oude kantonrechtersformule in sociaal plan ING

CNV Dienstenbond en andere vakorganisaties hebben met ING afgesproken de bestaande cao te verlengen tot en met 2011. Daarbij zijn belangrijke afspraken gemaakt over matiging van het beloningsbeleid van de bankverzekeraar. Volgens CNV-bestuurder Ike Wiersinga nemen werkgever en vakbonden daarmee hun verantwoordelijkheid en erkennen ze de huidige financiële en economische situatie waarin de bank opereert.

De nieuwe cao van ING geeft een belangrijk maatschappelijk signaal af, zegt CNV-bestuurder Wiersinga. We hebben gekozen voor matiging omdat we ons realiseren dat de situatie van ING door de financiële crisis en de overheidssteun dit vereist. Dat betekent concreet dat de targetbeloningen vanaf 2010 met twee procent worden verlaagd. Targetbeloningen gelden voor iedere medewerker en kunnen nu nog variëren tussen de 8% en 16%.

,,Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het vaste salaris van medewerkers, vervolgt Wiersinga. ,,Het huidige salarisniveau wordt conform de oude cao gecontinueerd met dien verstande dat per 1 september 2011 een verhoging wordt doorgevoerd van 1 procent. Niet alleen de cao is verlengd. Het sociaal plan dat zou aflopen per 1 januari 2010 is nu van kracht tot einde 2011. Afgesproken is dat de oude kantonrechtersformule van toepassing blijft bij contractbeëindiging en er zal intensief bemiddeld worden van werk naar werk.

,,De nieuwe cao van ING geeft een belangrijk maatschappelijk signaal af, zegt CNV-bestuurder Wiersinga. ,,We hebben gekozen voor matiging omdat we ons realiseren dat de situatie van ING door de financiële crisis en de overheidssteun dit vereist. Dat betekent concreet dat de targetbeloningen vanaf 2010 met twee procent worden verlaagd. Targetbeloningen gelden voor iedere medewerker en kunnen nu nog variëren tussen de 8% en 16%.