Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Oude kantonrechtersformule in nieuw sociaal plan Raet

Op enkele kleine wijzigingen na zal Raet het oude sociaal plan in 2010 voortzetten. Daarover bereikte Raet met de vakbonden een principeakkoord. Eind 2008 wilde Raet het sociaal plan versoberen, maar dat is van de baan.

Eind 2008 heeft Raet zijn sociaal plan opgezegd en aangegeven met de vakbonden over een nieuw sociaal plan te willen onderhandelen. Aanleiding voor die beslissing was de nieuwe kantonrechtersformule die per 1 januari 2009 van kracht werd. Ook het wetsvoorstel om een maximum te stellen aan ontslagvergoedingen speelde daarbij een rol. Na maanden praten en onderhandelen met de bonden heeft Raet besloten het oude sociaal plan min of meer ongewijzigd in ere te houden.

De nieuwe kantonrechterformule is een uniforme rekensleutel waarmee kantonrechters ontslagvergoedingen voor medewerkers vaststellen. De nieuwe kantonrechtersformule is voor medewerkers minder gunstig dan de oude en wordt tot op heden in de IT nauwelijks gebruikt. Van mogelijke aftopping van schadeloosstellingen voor medewerkers met een inkomen hoger dan 75.000 euro per jaar, is ook nog geen sprake.

In het nieuwe sociaal plan staat de oude kantonrechtersformule, met dezelfde correctiefactor van 1,1 zonder aftopping. De kleine wijzigingen hebben vooral te maken met hoe er met “vrijstelling van werk” moet worden omgegaan, het opnemen van vakantiedagen en een iets lagere vergoeding tijdens de zogenaamde “fictieve opzegtermijn”.